Demarăm înscrierea pentru noul an școlar 2021-2022!
La începutul lunii aprilie în instituția noastră au avut loc ședințe cu părinții și elevii, unde au fost informați despre testarea națională, clasa a IV -a și examenele de absolvire, clasa a IX-a. 
Totodată demarăm procesul de înscriere pentru noul an școlar 2021-2022.
IMPORTANT!
**Excursii la finele anului de studii 2020-2021**
Mulți elevi din clasa a 8 au decis să îmbrățișeze profesia de polițist, în urma frecventării orei opționale Educația pentru socializare  juridică, cu suportul logistic a PH International.
În data de 26 mai ei au vizitat sectorul de poliție din or.Mărculești, un sector renovat și dotat în conformitate cu cerințele internaționale și bunele practici în domeniu. Elevii au fost ghidați de polițista de sector, Carolina Clim și diriginta Carolina Suhari. Copiii au remarcat că sectorul dispune de spații de așteptare confortabile și birouri cu tehnică performantă, ceea ce face mai ușoară munca unui polițist. Prin această vizită ne-am dorit apropierea poliției de comunitate, totodată promovarea profesiei de polițist în rândul elevilor.
Aducem sincere mulțumiri sectorului de Poliție Mărculești pentru activități educative comune, benefice pentru educarea tinerei generații.
Polițistul - prietenul copiilor!Felicitări elevilor clasei I cu frumoasa  activitate  prezentată și cu finalizarea primului an de studii !
ADIO, DRAG ABECEDAR!
Învățăceii din clasa I, cu mari emoții alături de diriginții de clasă au marcat finele anului de studii 2020-2021, prin ,,Adio, Drag Abecedar"! 
Evenimentul dedicat finalizării clasei I, s-a desfășurat  cu multe numere artistice, multă culoare dar și multe emoții frumoase, dat fiind faptul că și-au luat rămas bun de la primul an de studii. 
Felicitări micilor învățăcei, și mult succes în următoarele etape!
Putere și răbdare în continuare diriginților, care cu multă dăruiere părintească le-au călăuzit drumul prin Țara Cunoștințelor!!!
Dragi elevi și părinți!
Vă anunțăm graficul returnării manualelor școlare:
24 mai -  clasa a IX-a;
25 mai - clasa a V - VI-a;
26 mai - clasa a VII - VIII-a;
27 mai - clasele primare.

 Recepționarea manualelor are loc în incinta bibliotecii școlare. Responsabil: bibliotecara Rotari Tatiana.


Anul acesta, în situația pandemică COVID-19, careul Ultimul Sunet  va fi difuzat în spațiul online, în data de 31 mai, luni.
**Elevii clasei a IX-a finisează studiile pe data de 24 mai. Începând cu data de 25 mai elevii vor participa la consultații de pregătire pentru examenele de absolvire a gimnaziului.
***Elevii claselor I - VIII vor continua studiile până pe data de 31 mai. 
 ****Pentru clasa a IV-a, vom organiza Adunarea cu părinții în data de
28 mai, vineri, ora 8.30.
****Pentru clasa a IX -a, vom desfășura Adunarea cu părinții în data de
31 mai, luni, ora 10.00.
 


***Lecții transdisciplinare la finele anului școlar***
Elevi prezentând proiectele, interpretând Imnul Dacilor și recitând poezii despre geto-daci, strămoșii noștri. Astfel am desfășurat cu brio un tandem de discipline într-o singură lecție: Istorie, Limba și literatura română, Educația muzicală. Aducem considerațiunile noastre pentru implicarea elevilor și cadrelor didactice în implementarea noutăților din curricula, ediția 2019.
UE/ Promovarea valorilor Uniunii Europene și a Zilelor Europei în Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești, r-nul Florești.
Elevii ciclului gimnazial, coordonați de Dna Cobîlaș Liudmila, prof. de istorie, Dna Suhari Carolina, prof. de educație muzicală și Dna Gherman Irina prof. de limba și literatura română, au desfășurat un șir de acțiuni, implicând copiii în cunoașterea informațiilor despre Uniunea Europeană și aportul adus la dezvoltarea condițiilor de studii din școala noastră.UE/ Felicitări pentru premianții Concursului Republican ,,Eficiența Energetică prin ochi de copil” din Gimnaziul ,,V.Alecsandri”, or. Mărculești și Gimnaziul Coșernița, r-nul Florești. Ați demonstrat încă odată că perseverența este cheia succesului. Vă urăm realizări frumoase în continuare, în tandem cu creativitatea, hărnicia, colaborarea și mult entuziasm!
AO a Părinților în Sprijinul Învățământului este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Reabilitarea sistemului energetic din Gimnaziul,,V.Alecsandri”- un pas spre sănătatea copiilor”
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
GIZ MoldovaMoldova Procore AO.md CASMED.moldova.
‼ Un nou acord de parteneriat semnat! Vă informăm despre implementarea proiectului "Reciclăm DEEE și realizăm ODD". Conform activităților proiectului, în sediul Gimnaziului ,,V.Alecsandri”, or.Mărculești, r-nul Florești, a fost instalat un conteiner pentru reciclarea DEEE (deșeuri echipamente electronice și electrice), ce are ca scop reducerea cantităților de e-deșeuri care ajung la groapa de gunoi. Rugăm toți locuitorii să contribuie la reciclarea corectă a deșeurilor electronice pentru a contribui la protecția mediului înconjurător. Dacă aveți aparate electrice și electronice defecte, nu le aruncați la gunoi, dar le aduceți la noi, adresa: or.Mărculești, str.M.Eminescu.64, unde avem amenajat un spațiu pentru colectarea lor, apoi vor fi evacuate și reciclate de partenerii proiectului. Împreună facem Planeta mai curată și minimalizăm riscul poluării mediului. Pentru detalii apelați la nr. 060225821. Coordonator de proiect Dna Havrun Elena, profesor de biologie. Proiect realizat în parteneriat cu #AOEcoDigital și #EcoRecyclingSRL.UE/ Planificare participativă la Mărculești.
Pe data de 6 mai, a.c, în incinta Gimnaziului ,,V.Alecsandri”, or.Mărculești s-au desfășurat concomitent 3 ședințe de elaborare a planului startegic 2021-2026 cu implicarea elevilor, profesorilor, părinților, etc. 
AOPSÎ este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești- un pas spre sănătatea copiilor”.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
GIZ MoldovaMoldova Procore AO.md CASMED.moldovaInterviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...