În data de 18 aprilie elevii membri ai cercului școlar ”Holocaust: cercetare istorică locală” din Gimnaziul ”V.Alecsandri” din or.Mărculești, au vizitat Sinagoga din or.Bălți. Rabinul Natan a relatat copiilor despre modul de viață al evreilor, specificul credinței,  sărbătorile importante, momente din viața personală, etc.  Profesoara Nagrineac Svetlana, împreună cu elevii au povestit despre cimitirul evreiesc din or.Mărculești și simbolistica găsită pe epitafe. 
    Aducem mulțumiri și considerațiunile noastre pentru gazdă și informațiile oferite  Rabinului Natan. Am reușit să fim un pic mai aproape de  cultura și civilizația evreiască.
🧬🔎Săptămâna Chimiei cu activități interesante⚛️⚠️💬
În perioada 08.04.24 – 12.04.24 în Gimnaziul ”V. Alecsandri”, or. Mărculești s-a desfășurat săptămâna tematică la chimie.
Scopul Săptămânii Chimiei: 
- sporirea interesului elevilor față de obiect;
- înțelegerea mai avansată a fenomenelor fizice și chimice  prin aplicarea cunoștințelor teoretice în practică;
- diversificarea metodelor de studiu a obiectului;
- utilizarea diferitor instrumente informațional-comunicative la lecțiile de chimie;
- studierea biografiei și realizările unor savanți chimiști renumiți din Moldova;
- implicarea activă a elevilor în activitățile extracurriculare .


 În perioada 01.04.24 – 05.04.24 în Gimnaziul ”Vasile Alecsandri”, or. Mărculești s-a desfășurat săptămâna tematică la obiectul fizica. 
Scopul activității: 
- sporirea interesului elevilor față de obiect;
- înțelegerea mai avansată a fenomenelor fizice prin aplicarea cunoștințelor teoretice în practică;
- diversificarea metodelor de studiu a obiectului;
- utilizarea diferitor instrumente informațional-comunicative la lecțiile de fizică;
- studierea biografiei unor savanți fizicieni;
- implicarea activă a elevilor în activități de proiect.
 

  În data de 03 aprilie, după lecții, elevii și profesorii Gimnaziului ”V.Alecsandri” au participat la activitatea de voluntariat alături de reprezentanții Primăriei or.Mărculești. Clasele a 8 și a 9 au colectat gunoiului de lângă râul Răut, iar clasele 5, 6 și a 7 au curățat vegetația uscată și deșeurile aruncate  de lângă traseul Lunga-Mărculești din apropierea Aeroportului (unde deseori copiii preferă să își petreacă timpul liber). Clasele primare au lucrat de zor în curtea școlii: au măturat  ograda, au udat  copacii sădiți anul trecut; au adunat frunzele uscate, etc. 
    Administrația școlii încurajează atitudinea comunității educaționale de a promova dragostea față de mediul înconjurător și responsabilitatea fiecăruia de  bunăstarea Planetei Pământ. 
    Să nu uităm că natura ne oferă viață și însăși viața este natura!

   În perioada 22 martie - 01 aprilie în IP Gimnaziul “Vasile Alecsandri” a demarat   Săptămâna Limbii Engleze. Profesorii Sochirca Tatiana și Bostan Elena împreună cu elevii au
desfășurat o gamă variată de activități, scopul principal fiind îmbunătățirea scrierii și comunicării elevilor în limba engleză.
Startul a fost dat pe 22 martie. În colaborare cu profesoara de geografie și biologie, Dna  Elena Havrun, a fost aranjat un panou informativ în limbile română și engleză de Ziua Mondială a Apei.

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...