În data de 2 aprilie a.c,  a derulat procedura de audit a lucrărilor la rețeaua electrică din gimnaziu, astfel fiind prezent Dnul Tatu Ivan, specialist în domeniu; directorul Gimnaziului,,V.Alecsandri”, Dna Svetlana Nagrineac, președintele AO a Părinților în Sprijinul Învățământului, Dna  Ревенко Рада, reprezentanți ai părinților, etc. A fost monitorizată calitatea lucrărilor și a materialelor, securitatea și siguranța lor; corespunderea datelor din devizul de cheltuieli cu realitatea la zi, corespunderea cu standardele pentru instituțiile școlare, etc. Lucrările au fost apreciate cu calificativul Bine.
AOPSÎ este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul  Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești- un pas spre sănătatea copiilor”.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
GIZ MoldovaMoldova Procore AO.md CASMEDsmed.moldova
În data de 01 aprilie, a.c, Consiliul Elevilor a venit în ajutor organizatorilor concursului și, împreună, au repartizat cele 290 de lucrări ale copiilor  pe cicluri de învățământ și pe secțiuni: eseu, poezie, desen.
Cei mai activi au fost elevii din Gimnaziul ,,Alexandru Agapie” din s.Pepeni, r-nul Sîngerei; Centrul de Creație a Copiilor Briceni; Gimnaziul ,,D.Matcovschi”, s.Vadul-Rașcov, r-nul Șoldănești; Școala de Arte ,,V.Glinca”, s.Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni; LT,,A.Mateevici”, Șoldănești; Școala de Arte com.Ciorescu.
Au fost depuse 104 desene- ciclul gimnazial (clasele 5-9); 95 desene - ciclul primar (clasele 1-4); 26 desene - ciclul liceal.
La secțiunea poezie am recepționat: 20 poezii - ciclul gimnazial; 4 poezii - ciclul primar; 4 poezii- ciclul liceal. La capitolul eseuri: 19 eseuri -ciclul liceal și 18 eseuri - ciclul gimnazial. În data de 12 martie, a.c, în spațiul online, împreună cu Gimnaziu Vasile Alecsandri, or.Mărculești și Agenția de Eficiență Energetică, or.Chișinău, a fost desfășurată o activitate educativă pentru părinți și elevi cu tematica eficienței energetice. D.Ciudin Alexandru, directorul Agenției de Eficiență Energetică, a relatat 
celor prezenți despre situația la zi a Republicii Moldova în domeniul eficienței energetice. Totodată au fost expuse metode eficiente de economisire a energiei la fiecare acasă și diminuarea cheltuielilor pentru agentul termic și energetic.
AO a Părinților în Sprijinul Învățământului este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziul,,V.Alecsandri”- un pas spre sănătatea copiilor”.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

    Dragi elevi, dacă aveți talent și imaginație, atunci vă provocăm în cadrul unui concurs de desene, poezii și eseuri,  cu genericul „Furtul în viziunea copilului”, ce are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului furtului în societate.

Participanții sunt rugați să respectele următoarele condiții:

  • Fiecare participant poate concura doar cu o singură lucrare, pe care o va expedia, scanată,  pe poșta electronică csuhari@mail.ru.
  • Participanții la concurs vor elabora lucrările lor, folosind tehnici sau materiale după propria alegere (creion simplu/colorat, acuarele, guașe, colaj, tehnici grafice etc.). Dimensiunea A4, A3.
  • Poeziile și eseurile vor conține cel mult 700 cuvinte, caractere Times New Roman, nr.12.
  • Autorii desenelor, poeziilor, eseurilor sunt rugați să menţioneze în mesajul trimis următoarele informaţii: numele, prenumele, vârsta, instituția școlară, nr. de contact  și tema lucrării.
  • Data limită a prezentării desenelor este 29.03.2021, ora 24.00.

 În data de 5 martie, când întreaga lume sărbătorește  ziua mondiala a eficientei energetice, în Gimnaziul ,,V.Alecsandri” Mărculești au fost finisate lucrările de schimbare a rețelei energetice din interiorul instituției.  Grupul de lucru a fost la fața locului pentru a prelua lucrările.

AO a Părinților în Sprijinul Învățământului  este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziul,,V.Alecsandri”- un pas spre sănătatea copiilor”.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

#ÎmpreunăMaiPuternici #EU4Moldova#EU4CivilSocietyMD#CSOActionMoldova#MLPS#DezvoltareRegionala
GIZ MoldovaProcore AO.md CASMED.moldova
Training,,Gestiunea eficientă a banilor în familie”.
În data de 05 martie,a.c, în spațiul online s-a desfășurat cu brio trainingul ,,Gestiunea eficientă a banilor în familie”. Această activitate face parte din cadrul proiectului ,,Generația de Mâine se creează în școlile de Astăzi”. S-au derulat 2 sesiuni: pentru elevi de la 11.00-12.30 și pentru părinți: de la 17.00-18.30. 


**În memoria lui Grigore Vieru**
Suflul  Ineditului Vieru a planat întreaga săptămână  prin clasele Gimnaziului,,V.Alecsandri”, or.Mărculești. Elevii au recitat cu drag poezii din opera Poetului, au elaborat colaje, desene, texte, poezii, care au delectat privirea, fiind amplasate pe holurile instituției.  Vă invităm la un pahar de poezie alături de Impresionantul  Gr. Vieru.  Vizionare plăcută!

Planul de acțiuni

Luna_Februarie  2021

Nr.

crt.

Conținutul tematic/acțiuni

Forma de realizare

Data

Participanți

Responsabili

Indicatori de rezultat

1

Acțiuni privind implementarea Reperelor de Continuitate ECD

Interasistențe

Februarie

L.rom

Matem

Clasa a IV-a

Cadrele didactie de l.rom și matem

Notă informativă

2

Şedinţa comisiei de atestare a cadrelor didactice pentru concluzionarea monitorizării cadrelor atestate. Pregătirea unie informaţii despre atestarea cadelor didactice pentru consiliul profesoral.

Masă rotundă

17.02.21

Cadrele didactice ce confer/confirmă gr.did.

Dir. Adj. instruire

Proces-verbal

3

Elaborarea orarului evaluărilor sumative pentru semestrul II

Tabel în GoogleForms

01.02-15.02.21

Cadrele didactice

Dir. Adj. instruire

Orar elaborat

4

Prezentarea notei informative privitor la atestarea cadrelor didactice atestate la şedinţa consiliului profesoral.

Ședință

25.02.21

Cadrele didactice

Dir.adj.instr.

Notă informativă

5

Control  tematic: “Dezvoltarea  personalității  elevilor     în  cadrul  orelor     de Educație civică,  Educația pentru societate”

Control tematic la ed.civică, ed. p/u societate

08.02-13.02.21

Movila Nadejda

Administrația

Notă informativă

6

,,Perspective de modernizare a lecției, utilizarea eficientă a tehnicilor moderne la toate etapele lecției.”

Training

24.02.21

Cadrele

didactice

Dir. Adj. instruire

Notă informativă

Proces-verbal

7

Săptămâna pe obiecte :

Fizica ; Geografia

Plan de acțiuni

08.02-12.02.21

Grosu Radu

Havrun Elena

Administrația

Raport de activitate

8

Şedinţa comisiei de atestare a cadrelor didactice pentru concluzionarea monitorizării cadrelor atestate. 

ședință 

19.02.20

Cadrele didactice implicate în procesul de atestare

Membrii comisiei de atestare

Notă informativă despre atestarea cadelor didactice pentru consiliul profesoral

9

Formarea comportamentelor morale în contextul disciplinei „Educație moral-spirituală” în clasele primare”

 

Seminar


Cadrele didactice

Ciclu primar

Tintiuc Lilia

Proces-verbal

10

,,Învăț să fiu om.Cumpătare,grija față de părinți,,

Oră publică la educația moral-spirituală în clasa a III


Clasa a III-a

Balan Aurica

Fișă de analiză

 

,,Subtilitățile pasiunii, îndrăgostirii și iubirii”. 

Activitate de psihoprofilaxie.

12 februarie,

 Lecția 6

Clasa IX, la ZOOM.

Pădureț Olga

Fișa de analiză


Grigore Vieru,poet al neamului: O,neamule, adunat grămăjoară- recitări de poezie/online

 

Program cultural-artistic, concurs intelectual online. Recitare, prezentare film, creații ale elevilor

15-19 februarie 2021

Elevii claselor a I-IX

Director adjunct educație

Comisia Limbă și comunicare

Consiliul elevilor


 

  Ziua siguranței pe internet. Realizarea activităților în cadrul zilei Internaționale a Siguranței pe Internet

Discuții, spoturi informative, ore de management al clasei

12.02.2021

 A doua zi de marți din luna februarie 2021

Elevii claselor I-IX

Profesorul de informatica

Dirigintii 

 

 

     Concurs literar: La izvoarele ințelepciunii.

Concurs literar

26.02.2021

Elevii cl. V-IX

Tatiana Rotaru-bibliotecara

Director adjunct educație

Profesorii de limba și literatura română

 

 

   Ziua Îndrăgostiților sau  Ziua Sfântului Valentin,activitate artistică/online

 Program cultural-artistic online

14 februarie 2021

Elevii cl.V-IX

Director adjunct educație, 

profesorii, CE

 

 

   Aplicarea chestionarului privind violenta.

chestionar

Februarie 2021

Elevii cl.V-IX

 

Director adjunct educație, 

 

Planul de acțiuni pentru Săptămâna Geografiei

Luna_Februarie  2021 (săptămâna II)

 

Nr.

Cr.

Conținutul tematic/acțiuni

Forma de realizare

Data

Participanți

Responsabili

Indicatori de rezultat

1

„În lumea misterioasă a georafiei”

Concurs de ghicitori și poezii

08.02.21

Luni

Clasa a V-a și a IX-a

Havrun Elena

Notă informativă

2

Concurs “Plai natal”

Concurs de PPT sau postere

09.02.21

Marți

Clasa a VIII-a și a IX-a

Havrun Elena

Proces-verbal

3

CE? UNDE? CÂND?

Joc didactic

09.02.21

Miercuri

Clasa a V-a

Havrun Elena

Fișă de analiză

4

„O călătorie în jurul lumii”

Concursul gazetelor de perete

11.02.21

Joi

Clasa a V-IX-a

Havrun Elena

Notă informativă

Proces-verbal

5

Tare-n Geografie

Concursul erudiților

09.02.21

Clasele VI;VII;VIII;IX.

Havrun Elena

Notă informativă

Proces-verbal

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...