Generația de Mâine se creează în Școlile de Astăzi.
Este genericul unui nou proiect, câștigat  de Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești în cadrul  Concursului de granturi ,,Program de Granturi Mici a Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova”, cu susținerea financiară și logistică a PH International Chișinău.
În data de 22 ianuarie  a.c, s-a derulat prima activitate: Conferința de  lansare a proiectului; au fost prezenți în format fizic 30 elevi din Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești, iar în spațiul online, la ZOOM au participat 64 de persoane, inclusiv părinți, cadre didactice, elevi din Gimnaziul Prajila, Gimnaziul Coșernița și Gimnaziul ,,V.Alecsandri”, or.Mărculești, r-nul Florești. Cu un cuvânt de salut  ne-au fost alături: Primar or.Mărculești, Dnul Vîrlan Ion; reprezentantul PH International Moldova, Dnul Pîntea Iurie; polițista, Dna Clim Carolina; Director Gimnaziul Mărculești, Dna Nagrineac Svetlana; profesor Gimnaziul Prajila, Dnul Moșneguțu Vladislav. Coordonatorul de proiect, Dna Suhari Carolina, profesor Gimnaziul Mărculești, împreună cu echipa de proiect: Clim Carolina, și  doi elevi din clasa a VIII, au prezentat scopul proiectului, obiectivele, activitățile și rezultatele preconizate.  Cei prezenți au aflat că problema adusă în vizor de acest proiect este Furtul și plagierea din școli, o problemă ,,invizibilă”, dar care afectează  mult securitatea celor aflați în spațiile școlare.
În perioada 15.01.2021 – 22.01.2021  s-a desfășurat Săptămâna limbii și literaturii române. În această perioadă viața gimnaziului a fost plină de versuri și proză, Eminescu fiind oaspetele de onoare.
Activitățile au fost planificate și organizate de către profesoarele de Limbă și literatură română Gherman Irina și Revencu Maria,profesoara de educație muzicală Suhari Carolina,bibliotecara Rotari Tatiana.

Săptămâna s-a desfă­șurat într-o atmosferă plăcută, elevii demonstrând inge­nio­zitate, spirit creativ și ta­lent actoricesc, arătând un mare interes pentru cel care a intrat în eternitate prin ope­ra sa pe care adesea ui­tăm să o per­cepem, poate, la adevărata ei valoare.
Bibliotecara a organizat o expo­ziție de carte . O altă expoziție cu diverse mate­riale despre opera și viața Poetului nepereche a fost or­ganizată de ele­vi. Unii elevi înzestrați cu talent au participat la concursul de desen. Astfel, ei în desenele lor au pre­zentat creația eminesciană în diferite ipostaze: natura, dragostea, dorul.
Interesant a decurs ora de vizionare a filmului “Un bulgăre de humă”,clasa a VII-a,a VIII-a.  Elevii au fost antre­nați și într-un concurs literar, la care partici­pan­ții nu numai că au recitat fru­mos și cu suflet versuri, dar au şi înscenat  fragmente din operă. A fost o săptămână deo­sebită care a făcut ca poezia eminesciană să rămână me­reu vie în memoria fie­căruia dintre noi. 

În scopul:
  • reducerii practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul 
educaţional; 
  • facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în 
mediul şcolar, inserabile şi în spaţiul social; 
  • sprijinirea și promovarea în continuu a climatului de colaborare, respect reciproc, colegialitate, amabilitate, încredere pentru a facilita creșterea calității didactice.
  • menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor
 persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice; 
  • ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali; 
Echipa de elevi de la Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești  a fost menționată cu Premiul Mare pentru prezentarea scenariului artistic, compus din colinde, hăituri și dansul măștilor.  Cu o deosebită plăcere, aducem sincere mulțumiri și felicitări coordonatorului artistic, Dna Suhari Carolina și elevilor claselor 2-9, implicați în scenariu. Ați demonstrat încă o dată că sunteți buni și la carte, și la dansuri, și la cântece. Creștem  talente pentru a trăi mai bine în viitor!

Pentru a viziona  scenariul  artistic puteți accesa linkul   
Pe parcursul lunii decembrie elevii claselor 1- 9 din Gimnaziului ,,V.Alecsandri”, or.Mărculești s-au implicat activ în campania de binefacere Găleata Albastră, organizată de către Dorcas Aid Moldova, prezentă în Moldova din a.2003. Această asociație obștească contribuie la dezvoltarea comunităților defavorizate din peste 30 de localități din mai multe raioane ale țării: Florești, Telenești, Rezina, Bălți, Sângerei, Hâncești, Cimișlia, Basarabeasca, Ialoveni etc. Elevii noștri au adunat alimente, produse igienice și alte lucruri de primă necesitate, încărcând Gălețile Albastre. Ulterior, ele au fost donate la persoanele nevoiașe din localitate. Dar din dar se face Rai- o zicală populară, care ne amintește să nu uităm de cei mai triști ca noi, să încercăm să ajutăm oamenii din jurul nostru, să fim receptivi la  nevoile semenilor noștri. Psihologii au demonstrat că persoanele darnice și empatice se simt mai fericite în viață și trec mai ușor peste problemele personale.
Pe parcursul lunii decembrie s-a desfășurat concursul internațional,,Surprize de Crăciun 2020”. Premiul mare a fost acordat elevului clasei a II-a, Nagrineac Artemie, pentru jucăria de brad ”Luna măiestoasă”. Premiul I, a fost decernat elevei clasei a V-ia, Cojocaru Neli, pentru jucăria de brad ”Gânditoare și tăcută casa-n cale se arată”. 

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...