Demarăm înscrierea pentru noul an școlar 2021-2022!
La începutul lunii aprilie în instituția noastră au avut loc ședințe cu părinții și elevii, unde au fost informați despre testarea națională, clasa a IV -a și examenele de absolvire, clasa a IX-a. 
Totodată demarăm procesul de înscriere pentru noul an școlar 2021-2022.
IMPORTANT!

Finalul încununează opera! Vineri, 30 iulie, în incinta Gimnaziului ,,V.Alecsandri” din or.Mărculești s-a desfășurat festivitatea de închiere a proiectului. Au fost prezenți reprezentanții Consiliului Raional Florești, Primăria Mărculești, părinți, cadre didactice, elevi, etc. Au fost aduse în vizor rezultatele proiectului; s-au declamat poezii despre importanța Eficienței energetice; copiii au încins atmosfera cu un flash mob, iar la final au participat la starturi vesele. Toți participanții s-au delectat cu înghețată și informații utile despre posibilități reale de a economisi energia la fiecare acasă.
AO a Părinților în Sprijinul Învățământului este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziul ,,V.Alecsandri” -un pas spre sănătatea copiilor”.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
GIZ MoldovaMoldova Procore AO.md CASMED.moldova

În data de 20 și 21 iulie, a.c, în incinta Primăriei or.Mărculești s-a desfășurat Atlierul de scriere a proiectelor la care au participat și cadrele didactice, și elevi de la noi din instituție. Aducem mulțumiri organizatorilor și formatorului pentru oportunitatea de a ne forma în domeniul scrierii de proiecte. Am avut parte de cunoștințe temeinice, practica de formulare a problemei, scopului, obiectivelor, activităților, bugetului, etc. Sperăm ca în viitorul apropiat abilitățile căpătate să le demonstrăm în viață prin atragere de Fonduri Europene în școala noastră. AO a Părinților în Sprijinul Învățămîntului este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziu Vasile Alecsandri - un pas spre sănătatea copiilor” Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED. #ÎmpreunăMaiPuternici #EU4Moldova#EU4CivilSocietyMD#CSOActionMoldova#MLPS#DezvoltareRegionala GIZ MoldovaMoldova Procore AO.md CASMED.moldova

În data de 24 iunie, reprezentanții AO a Părinților în Sprijinul Învățământului, Mărculești, au împărtășit istorii și metode de succes  cu privire la planificarea participativă  și elaborarea Planului de Acținuni pe domeniul Eficiență Energetică și Mediu.  Au fost discutate public cele mai relevante experiențe și bune practici de planificare participativă, cele mai importante rezultate ale proceselor de planificare, provocările și constrângerile care se manifestă în activitățile de planificare strategică.
AOPSÎ  este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Reabilitarea sistemului de iluminat din Gimnaziul ,,V.Alecsandri”, or.Mărculești - un pas spre sănătatea copiilor”.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
GIZ MoldovaMoldova Procore AO.md CASMED.moldova

În data de 23-24 iunie, la Chișinău s-a desfășurat Conferința de evaluare a rezultatelor primului an de pilotare a disciplinei opționale „Educație pentru Socializare Juridică”.  A fost inedită prin faptul că s-a derulat concomitent în spațiul fizic și online. Grupul de autori ai documentelor curriculare, membrii echipelor comune de predare și elevii din școlile pilot au participat la ceremonia festivă de înmânare a diplomelor de gratitudine pentru participarea la Programul de Socializare Juridică în Școlile din Moldova și a trofeelor pentru implementarea proiectelor comunitare și școlare în cadrul Programului de Granturi Mici. 
Felicităm călduros echipa de la Mărculești: D. Suhari Carolina, profesoară; D. Clim Carolina, polițistă și elevii Tamazlîcari Maria și Suhari Alex !!! Ați reușit să implementați cu brio cele ce v-ați propus; ați implicat elevii din 3 gimnazii: Gimnaziul Prajila, Gimnaziul Coșernița, Gimnaziul ,,V.Alecsandri”, or.Mărculești  în activitățile  proiectului și a orei opționale. 
„Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci.” — Steve Jobs
**Excursii la finele anului de studii 2020-2021**
Mulți elevi din clasa a 8 au decis să îmbrățișeze profesia de polițist, în urma frecventării orei opționale Educația pentru socializare  juridică, cu suportul logistic a PH International.
În data de 26 mai ei au vizitat sectorul de poliție din or.Mărculești, un sector renovat și dotat în conformitate cu cerințele internaționale și bunele practici în domeniu. Elevii au fost ghidați de polițista de sector, Carolina Clim și diriginta Carolina Suhari. Copiii au remarcat că sectorul dispune de spații de așteptare confortabile și birouri cu tehnică performantă, ceea ce face mai ușoară munca unui polițist. Prin această vizită ne-am dorit apropierea poliției de comunitate, totodată promovarea profesiei de polițist în rândul elevilor.
Aducem sincere mulțumiri sectorului de Poliție Mărculești pentru activități educative comune, benefice pentru educarea tinerei generații.
Polițistul - prietenul copiilor!Felicitări elevilor clasei I cu frumoasa  activitate  prezentată și cu finalizarea primului an de studii !
ADIO, DRAG ABECEDAR!
Învățăceii din clasa I, cu mari emoții alături de diriginții de clasă au marcat finele anului de studii 2020-2021, prin ,,Adio, Drag Abecedar"! 
Evenimentul dedicat finalizării clasei I, s-a desfășurat  cu multe numere artistice, multă culoare dar și multe emoții frumoase, dat fiind faptul că și-au luat rămas bun de la primul an de studii. 
Felicitări micilor învățăcei, și mult succes în următoarele etape!
Putere și răbdare în continuare diriginților, care cu multă dăruiere părintească le-au călăuzit drumul prin Țara Cunoștințelor!!!
Dragi elevi și părinți!
Vă anunțăm graficul returnării manualelor școlare:
24 mai -  clasa a IX-a;
25 mai - clasa a V - VI-a;
26 mai - clasa a VII - VIII-a;
27 mai - clasele primare.

 Recepționarea manualelor are loc în incinta bibliotecii școlare. Responsabil: bibliotecara Rotari Tatiana.


Anul acesta, în situația pandemică COVID-19, careul Ultimul Sunet  va fi difuzat în spațiul online, în data de 31 mai, luni.
**Elevii clasei a IX-a finisează studiile pe data de 24 mai. Începând cu data de 25 mai elevii vor participa la consultații de pregătire pentru examenele de absolvire a gimnaziului.
***Elevii claselor I - VIII vor continua studiile până pe data de 31 mai. 
 ****Pentru clasa a IV-a, vom organiza Adunarea cu părinții în data de
28 mai, vineri, ora 8.30.
****Pentru clasa a IX -a, vom desfășura Adunarea cu părinții în data de
31 mai, luni, ora 10.00.
 


***Lecții transdisciplinare la finele anului școlar***
Elevi prezentând proiectele, interpretând Imnul Dacilor și recitând poezii despre geto-daci, strămoșii noștri. Astfel am desfășurat cu brio un tandem de discipline într-o singură lecție: Istorie, Limba și literatura română, Educația muzicală. Aducem considerațiunile noastre pentru implicarea elevilor și cadrelor didactice în implementarea noutăților din curricula, ediția 2019.

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...