Generația de Mâine se creează în Școlile de Astăzi.
Este genericul unui nou proiect, câștigat  de Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești în cadrul  Concursului de granturi ,,Program de Granturi Mici a Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova”, cu susținerea financiară și logistică a PH International Chișinău.
În data de 22 ianuarie  a.c, s-a derulat prima activitate: Conferința de  lansare a proiectului; au fost prezenți în format fizic 30 elevi din Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești, iar în spațiul online, la ZOOM au participat 64 de persoane, inclusiv părinți, cadre didactice, elevi din Gimnaziul Prajila, Gimnaziul Coșernița și Gimnaziul ,,V.Alecsandri”, or.Mărculești, r-nul Florești. Cu un cuvânt de salut  ne-au fost alături: Primar or.Mărculești, Dnul Vîrlan Ion; reprezentantul PH International Moldova, Dnul Pîntea Iurie; polițista, Dna Clim Carolina; Director Gimnaziul Mărculești, Dna Nagrineac Svetlana; profesor Gimnaziul Prajila, Dnul Moșneguțu Vladislav. Coordonatorul de proiect, Dna Suhari Carolina, profesor Gimnaziul Mărculești, împreună cu echipa de proiect: Clim Carolina, și  doi elevi din clasa a VIII, au prezentat scopul proiectului, obiectivele, activitățile și rezultatele preconizate.  Cei prezenți au aflat că problema adusă în vizor de acest proiect este Furtul și plagierea din școli, o problemă ,,invizibilă”, dar care afectează  mult securitatea celor aflați în spațiile școlare.

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...