Un nou proiect în derulare: ”Generația de Mâine se creează în Școlile de Astăzi”, cu susținerea financiară și logistică a PH International Moldova

 
 

 
Date generale:
 1. Despre proiect:
Titlul proiectuluiGenerația de Mâine se creează în Școlile de Astăzi.
Perioada de implementareianuarie - aprilie
Localitatea-pilot unde va fi implementat proiectulGimnaziul „Vasile Alecsandri” or.Mărculești,
Gimnaziul Prajila
Gimnaziul Coșernița
Bugetul total al proiectului 8975,00 lei
Suma solicitată de la PH International Moldova8515,00 lei
Numele, Prenumele coordonatorului de proiect
Date de contact: telefon și email
Suhari Carolina
 
060660238;     csuhari@mail.ru
Numele și prenumele membrilor echipei de proiectSuhari Carolina - profesor , Clim Carolina - polițist , Tamazlîcari Maria - elev cl.VIII-a , Suhari Alexei - elev , cl.VIII-a.
 
 1. Despre școala aplicantă:
Denumirea școliiGimaziul „Vasile Alecsandri”, or.Mărculești, r-nul Florești
Adresa juridică și de corespondențăOr.Mărculești, str.M. Eminescu, nr.64
Pagina web a organizației, telefon, e-mailwww.scoalamarculesti.info 
069461869, scoalamarculesti@mail.ru
Numele, prenumele directoruluiNagrineac Svetlana
 
 1. Date despre parteneri (denumire, adresă juridică, date de contact) dacă se aplică:
 
 
 1. Propunerea de proiect
Vă rugăm să descrieți propunerea de proiect conform instrucțiunilor.
 
 
 
 
 1. Problema (max. jumătate de  pagină)
Descrieți problema care va fi soluționată cu ajutorul proiectului propus de Dvs., relevanța și importanța sa pentru școală și/sau comunitate. Descrieți situația actuală și contextul în care a apărut problema pe care doriți să o abordați. Oferiți  date statistice recente la nivel de localitate sau școală-pilot, dacă este posibil.
 
Școala este locul unde are loc educarea tinerei generații, activând într-un spațiu sigur și protejat. În ultimii ani, conform datelor Statistica md. https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__12%20JUS, observăm că în rândul copiilor persistă tipuri de infracțiuni comise de minori, anume furtul. Astfel în anul 2016 au fost implicați în furt- 600 de copii, în anul 2017- 515, în anul 2018- 422, în anul 2019 -383 de adolescenți și preadolescenți.În raionul Florești au fost înregistrate în a.2017- 9 furturi, comise de către minori; în 2018-11 furturi; în a.2019- 7 furturi, iar în anul 2020 -7 furturi până la moment. În urma intervievării elevilor din cele 4 școli din localitățile Mărculești, Băhrinești, Prajila, Lunga, am depistat că 70% din intrvievați nu consideră a fi o încălcare penală Furtul, indicând că este uneori o necesitate, o faptă rea, un mod de autoconfirmare, iar plagiatul mulți îl consideră un fenomen ce nu are legătura cu furtul. Echipa gimnaziului a depistat o  problemă , ce necesită o intervenție urgentă, și anume informarea slabă și percepția incorectă a copiilor cu vârsta de la 7- 15 ani, despre fenomenul furtului, plagiatului și repercursiunile lui.Din chestionarele elevilor și angajaților celor 3 instituții, 55% din respondenți au mărturisit că le-au fost sustrase bunuri(furt), aflându-se în spațiul școlar. În Gimnaziul ,,V.Alecsandri”, în ultimii doi ani au fost înregistrate 7 cazuri de furt. Astfel, furtul în rândul copiilor duce la încălcarea dreptului fiecărei persoane aflate în instituții de învățământ, minimalizând siguranța personală. Dar cel mai grav fapt e că copii, nefiind informați despre furt ca o încălcare penală, infracțiune, pot dezvolta obișnuința de a fura:,,Azi un ou și mâine un bou”. Plagiatul, tot este un viciu al școlilor noastre, răspândidu-se, mai ales, din necunoaștere  și multe alte motive.Considerăm imperativ necesar de a implementa aici, în regiunea Mărculești, cu satele Lunga, Băhrinești, Prajila, or.Mărculești, o campanie locală de abilitarea copiilor/tinerilor în domeniul combaterii delicvenței juvenile(furtul). Această problemă are la bază câteva cauze , ce îi determină pe minori de a săvârși furtul , și anume migrația părinților și intenția copiilor de a atrage atenția asupra sa a familiei și totodată prezența acțiunii de plagiere în rândul copiilor , astfel un risc mare ar fi dispariția personalității și demnității proprii . Copiii privind filmele de acțiune , care sunt într-un număr mare , incearcă să copie acțiunile infractorilor , totodată acționând în grup cu alți elevi , ,,ca în filme” . De obicei se fură bani , cu care mai apoi se încearcă a acoperi o altă problemă în rândul tinerilor , și anume dorința de a avea o „putere” , de a fi „mișto” în fața colegilor , cumpărându-le dulciuri , chipsuri , băuturi carbogazoase etc
 
 
 1. Descrierea proiectului
Scop Care este scopul proiectului (scopul reprezintă schimbarea  pe care o va produce proiectul Dvs. în școală și/sau comunitate la finalul proiectului)?
Reducerea numărului de minori implicați în furturi și plagiere școlară prin  informare și abilitare a copiilor.
Obiective (max. 2) 

Care sunt obiectivele (etapele necesare pentru a realiza scopul – specifice, măsurabile și realistice) ale proiectului? Pot exista unul sau maxim 2 obiective.

1. Informarea a  200 de copii  din regiunea Mărculești(or.Mărculești, s.Băhrinești, s.Lunga, s.Prajila, s.Coșernița) prin activități comune: Poliția, Școala, APL,etc, în vederea minimalizării riscului delicvenței juvenile(furtul).
2. Formarea de aptitudini şi atitudini morale în spiritul prevenirii şi înlăturării     furtului, plagierii școlare      prin promovarea bunelor practici de comportament pentru cel putin 50% dintre elevii vizaţi, până la vacanţa de primăvară.
Activități (max. 1 pagină)Descrieți activitățile în corelație cu obiectivele menționate mai sus. Pot exista una sau mai multe activități.
Obiectivul. 1: Informarea a  200 de copii din regiunea Mărculești(or.Mărculești, s.Băhrinești, s.Lunga, s.Prajila) prin activități comune: Poliția, Școala, APL,etc, în vederea minimalizării riscului delicvenței juvenile(furtul).
Activitatea 1.1: Conferința de lansare a proiectuluiîn format fizic și online la ZOOM.us)cu participarea APL Mărculești, IP Florești, Direcția Generală Educație Florești, părinți, profesori, elevi, mass-media. Se va desfășura în incinta Gimnaziului,,V.Alecsandri”, or.Mărculești. Preconizăm participarea fizică a 30 persoane și on-line a 30 persoane. Cei invitați sunt din 5 localități: or.Mărculești, s.Lunga, s.Băhrinești, s.Prajila, s.Coșernița. Se va publica câte un articol în 2 ziare regionale: Actualități Floreștene, or.Florești și Ziarul Nostru, or.Soroca, cu care avem parteneriate de ani de zile.
 Activitatea 1.2:Amenajarea panoului lucrativ:  În cele 3 școli implicate în proiect va fi instalat câte un panou lucrativ( estimativ de 1metru X  0,80 cm) cu 4 casete, în care va fi plasată informația despre proiect, despre dauna plagiatului și furtului,  foto de la activități, etc. Panoul va avea imprimat logoul PH International și disclaimerul proiectului. Informația va fi schimbată în fiecare săptămână de către coordonator, ajutat de polițist și elevi. Panourile date vor rămânea în instituții și după proiect, servind drept o oglindă a proiectului implementat și o doză nouă de informație pentru copii. 
 
Activitatea 1.3:Masă rotundă,,Furtul – este o faptă rea, ori o delicvență?”, ( în format fizic și online la ZOOM.us),  cu participarea IP Florești, psiholog școlar, 2 preoți din localitățile Lunga și Mărculești, asistent social, elevi, părinți, profesori. Masa rotundă se va desfășura concomitent în format fizic și on-line. Din cauza pandemică vom implica mai multe persoane în spațiul on-line și mai puține în formatul fizic, pentru a evita aglomerația și răspândirea COVID-19. În format fizic vor fi prezenți 30 elevi din clasele 7, 8 Gimnaziul ,,V.Alecsandri”, or.Mărculești și oaspeții, experții sus-numiți. Elevii claselor 7,8 din Gimnaziul Coșernița și Gimnaziul Prajila vor participa on-line. Va fi invitată televiziunea locală Flor-Tv, ziarele Actualități Floreștene, Ziarul Nostru.
Activitatea 1.4: Concurs raional:,,Furtul în viziunea copiilor”: postere, pliante, desene. Va fi plasată informația și regulamentul concursului pe Facebook, fiind invitați să participe toți doritorii din r-nul  Florești. Lucrările vor fi expediate prin poșta Moldovei, ori depuse fizic la Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești. Participanților li se va decerna diplome. Desenele colectate vor fi prezentate într-o expoziție la finele proiectului.
Activitatea 1.5: Training:,,Gestiunea  eficientă a banilor în familie”(pentru elevi -1 ședință de 1,5 ore la ZOOM.us; pentru părinți – 1ședință de 1,5 ore la ZOOM.us). Vor participa 30 elevi și 30 părinți din cele 3 școli implicate în proiect. Pentru a avea acces la un training de calitate și informație utilă, vom accesa serviciile unui trainer-expert național. Elevii și părinții vor fi instruiți cum să planifice cheltuielile de buget pentru a exclude furturile mărunte pentru necesitățile cotidiene.
Obiectivul 2: Formarea de aptitudini şi atitudini morale în spiritul prevenirii şi înlăturării  furtului, plagierii școlare   prin promovarea bunelor practici de comportament pentru cel putin 50% dintre elevii vizaţi până la vacanţa de primăvară.
Activitatea 2.1.:  Workshop-uri ,, Metode eficiente de a omite plagiatul din viața școlară”. ( în format fizic și online la ZOOM.us). Tematici: Elaborarea corectă, fără plagiere, a unui referat. O  lecție cu o durată de 1,5 ore academice,  va fi organizată de către formatorii locali din cadrul AO a Părinților în Sprijinul Învățămîntului, care s-au oferit voluntari pentru această activitate. În format fizic vor participa 30 elevi din clasele 7, 8 Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or. Mărculești, concomitent, on-line, la ZOOM,us se vor conecta 30 elevi din Gimnaziul Coșernița și Gimnaziul Prajila. Vor fi folosite chestionare preevaluare, atunci când se conectează online și chestionare postformare- după lecția ascultată.
Activitatea 2.2: Teatrul social:,,Nu fura - îți compromiți viitorul”. Elevii implicați sunt din Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești, piesa de teatru va fi pregătită pe parcursul a 3 săptămâni și  prezentată pe scena sălii festive din Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești.Va fi regizat un video de scurt metraj în baza scenariului alcătuit de un grup de elevi, părinți, profesori, prin care se vor aduce în vizor mai multe cazuri despre problema furtului și plagierii. Spotul video va fi postată pe pagina Facebook, Yutube, www.scoalamarculesti.info, etc..Preconizăm  să sensibilizăm spectatorii despre fenomenul furtului și plagiatului din școli.
Activitatea 2.3: Flash-mob: Nu plagia , fii tu copilul minine! Va fi realizat în decurs de 2 săptămâni de către elevii din Gimnaziul,,V.Alecsandri”și va fi prezentat în centrul  orașului Mărculești, cu scop de a sensibiliza comunitatea asupra viciului existent atât în școală, cât și în alte instituții alte statului, în comunitate.
Activitatea 2.4: Masă de încheiere a proiectului. În format on-line. Va dura 1,5 ore, fiind invitați reprezentanții PH International Moldova, IP Florești, DGE Florești, APL Mărculești, părinți, elevi, profesori, etc. Numărul de participanți, estimativ va fi de 60 persoane. 
Beneficiari Descrieți beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului. 
Beneficiari direcți:
105 elevi din clasele 7,8, cu vârsta cuprinsă între 12-15 ani.
Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești: 45 elevi- fete: 22; băieți- 23.
Gimnaziul Băhrinești: 30 elevi: fete-15; băieți – 15.
Gimnaziul Prajila: 30 elevi: fete-15; băieți – 15.
95 elevi din gimnaziile sus-numite și elevi din r-nul Florești, implicați în concursul raional, etc.
40 părinți din Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești, Gimnaziul,,E.Popescu”, Băhrinești, Gimnaziul Prajila, participanți la activități.
Beneficiarii indirecți:
 • Prietenii elevilor implicați direct în proiect; 
 • Părinții elevilor implicați direct în proiect;
 • Frații, surorile elevilor implicați.                                                                                                                                       
RezultateDescrieți produsele și rezultatele proiectului:
 
Produse: descrieți care sunt rezultatele cantitative ale proiectului (ex: nr. evenimentelor organizate, nr. persoanelor participante etc).
Vor fi organizate:
1 conferință de lansare, pentru a informa publicul larg despre scopul, obiectivele, activitățile, participanții și rezultatele proiectului;     participanți: 30 persoane fizic și 30 persoane- online.
3 panouri lucrative cu 4 casete efectuat designul, machetarea, tipărirea, amenajat în cele 3 școli și afișarea informației noi o dată la  2 săptămâni, ori la necesitate.
4 traininguri educative cu scop de a diminua numărul elevilor implicați în furt și numărul elevilor ce plagiază. 105 elevi ai claselor a 7, 8 din 3 instituții de învățământ: Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești, Gimnaziul  Coșernița, Gimnaziul Prajila.
1 concurs de desene, pliante, etc, pentru a sensibiliza societatea despre problema existentă; 50 de lucrări realizate și expuse înt-o expoziție la finele proiectului, apoi postată pe internet.
1 piesă de teatru regizată și prezentată online, cu implicarea elevilor, părinților, buneilor.
1 flash-mob realizat și prezentat în localitate pentru a atrage atenția întregii comunități la părerea copiilor despre această problemă.
3 articole de ziar, 1 interviu la televiziune.
Chestionare de la activități, etc.
3 panouri lucrative cu 4 casete, cu logourile finanțatorilor, amplasate în 3 instituții, implicate în proiect.
Rezultate: descrieți care sunt rezultatele calitative ale proiectului (ex: grad de 
securitate sporit în localitate, grad ridicat de implicare a tinerilor în raportarea situațiilor suspecte etc).
Activităţile proiectului creează cadrul optim îndeplinirii obiectivelor propuse. Crearea parteneriatelor şcolare este benefică implementării unui proiect deoarece fiecare şcoală are nişte ţinte bine stabilite, în concordanţă cu nevoile şi priorităţile fiecăreia. Împărtăşirea acestor experienţe de lucru aduce îmbunătăţiri şi o mai largă deschidere asupra metodelor de implementare a propriilor obiective și anume:
 • conştientizarea elevilor şi a comunităţii locale cu privire la prevenirea și combaterea actelor  de furt și plagiere școlară;
 • diminuarea cu 20% a numărului cazurilor de furt din şcoală şi din afara ei;
 • exersarea comportamentului fundamentat pe respectarea drepturilor și obligațiilor elevilor;
 • asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi și implicarea directă a părinților în activitățile școlare, respectiv extrașcolare;
 • grad de securitate sporit în școală;
 • grad sporit de implicare a tinerilor în activități de sensibilizare a societății .
Impact Care sunt schimbările pe care le așteptați în cadrul proiectului? (ex.: elevii raportează orice situație suspectă instituției poliției; școala și elevii aplică bunele practici anti-bullying etc).
Elevii și părinții acestora, prin acest proiect, vor fi antrenaţi în activităţi care să-i ajute să înţeleagă atât lumea în care trăiesc şi pentru care se formează, cât și rolul școlii, al familiei, al societății și colaborarea lor în îndeplinirea diminuării sau eliminării actelor de furt și plagiere pentru ca, în cele din urmă aceștia să ajungă exemple pozitive pentru generațiile viitoare prin: dezbateri, organizarea unor expoziţii,   realizarea unor postere ori spoturi publicitare, crearea unor scenarii şi filme documentare, realizarea unor spectacole.
 
 1. Parteneriate și implicarea comunității
Vă rugăm să descrieți cum veți implica elevii în activitățile proiectului Dvs., specificați cum vor contribui aceștia la realizarea proiectului.
Elevii vor fi actorii principali pe parcursul derulării proiectului; ei vor fi implicați în traininguri, workshop-uri, unde  vor avea posibilitatea să-și formeze/dezvolte competențe pentru o viață fără furt și fără plagiere. Accentul va fi pus pe dezvoltarea stimei de sine, metode eficiente de învățare, elaborare referate, etc, responsabilitatea pentru acțiunile întreprinse, modalități de a spune,,Nu”, în situații ce pot duce la delicvențe, managementul bugetului propriu pentru a nu fi nevoit să ajungă la furturi, etc.
Elevii vor elabora materiale pentru a le posta pe panou, schimbându-le în fiecare săptămână.
Ei vor participa la un concurs de desene, postere, pliante despre furt și dauna lui;
Vor avea posibilitatea de ași dezvolta arta dezbaterilor în cadrul Mesei rotunde:,,Furtul este o faptă rea, ori o delicvență?”;
Vor deveni regizori și actori pentru 2 săptămâni, alături de bunei și părinți, turnând un spot video, în care își vor expune punctul de vedere despre plagiat și furt, sensibilizând societatea despre problema existentă în școli.
Vor deveni dansatori, exprimând prin gesturi, mișcări, muzică combaterea fenomenului vicios ,,furtul”.
 
 
Vă rugăm să descrieți rolul Poliției în implementarea proiectului Dvs. și a altor membri ai comunității (administrația publică locală, organizații nonguvernamentale, asociații de părinți, etc), dacă se aplică.
Problema ce va fi rezolvată în cadrul acestui proiect , îî vizează pe toți ,școală ,comunitate ,asociație de părinți etc. Copilul delicvent de astăzi,poate ajunge adultul delicvent de mâine. De aceea rolul important în realizarea proiectului îi revine tuturor ,,actorilor”.
    Poliția va contribui cu activități orientate în prevenirea infracțiunii „furtului” și informarea copiilor cu consecințele acestei infracțiuni , ce constau în aplicarea unor măsuri conform legislației.Totodată Polițistul va avea posibilitatea de a coopera mai strâns cu elevii ,implicându-se și în scena de teatru , astfel ar putea deveni un prieten și o persoană de încredere pentru ei,pentru alții un motiv de frică in fața săvârșirii infracțiunii,,furtul”..Câțiva dintre ei sigur vor deveni voluntari ai Poliției,alții își vor dori să devină polițiști.Totodată Poliția va asigura ordinea traficului rutier,când elevii vor realiza flasmob-ul in comunitate.În cadrul proiectului toți membrii vor avea oportunitatea de activa în comun,într-o nouă modalitate, prin activitățile propuse.
 
 Planul de activități Vă rugăm să elaborați planul de implementare al activităților (bifați cu X luna în care va fi realizată activitatea). Adăugați rânduri suplimentare pentru activități, dacă este necesar.
Nr. activitățiiActivitatea (A)
 
Luna Persoana responsabilă
I
 
II
 
 
III
 
 
Obiectiv 1. Obiectivul. 1: Informarea a  200 de copii/tineri din regiunea Mărculești(or.Mărculești, s.Băhrinești, s.Lunga, s.Prajila, s.Coșernița) prin activități comune: Poliția, Școala, APL,etc, în vederea minimalizării riscului delicvenței juvenile(furtul).
 
 
A1.1Conferința de lansare a proiectuluiX  Suhari Carolina, profesor, coordonator;
Clim Carolina, polițistă Mărculești.
A1.2Amenajarea panoului lucrativX  Suhari Carolina,  Tamazlâcari Maria, Suhari Alex, elevi.
A1.3Masă rotundă,,Furtul – este o faptă rea, ori o delicvență?”X  Nagrineac Svetlana, formator local, Tamazlâcari Maria, Suhari Alex, elevi.
A1.4Concurs raional:,,Furtul în viziunea copiilor”X  Gherman Irina, formator local,
Tamazlâcari Maria, Suhari Alex, elevi.
A1.5 Training:,,Gestiunea  eficientă a banilor în familie” X Formator expert național
Obiectiv 2. Formarea de aptitudini şi atitudini morale în spiritul prevenirii şi înlăturării  furtului, plagierii școlare   prin promovarea bunelor practici de comportament pentru cel putin 50% dintre elevii vizaţi până la vacanţa de primăvară. 
A2.1Workshop,, Metode eficiente de a omite plagiatul din viața școlară”. X Gherman Irina, Nagrineac Svetlana, formatori locali
A2.2Teatru social: Nu  fura - îți compromiți viitorul”.  XSuhari Carolina, Clim Carolina,
Tamazlâcari Maria, Suhari Alex, elevi.
A2.3Flash-mob:Sunt  copil și este mininat!  XSuhari Crolina, Clim Carolina,
Tamazlâcari Maria, Suhari Alex, elevi.
A2.4Masă de încheiere a proiectului  XSuhari Crolina, Clim Carolina
 
 
 
 1. Monitorizarea activităților proiectului 
Descrieți cum veți asigura implementarea activităților în timpul stabilit și cu resursele disponibile. Descrieți sau elaborați un plan de verificare a îndeplinirii sarcinilor/ responsabilităților/activităților de proiect de fiecare membru al echipei.
Se va utiliza o metodologie complexă de evaluare care va cuprinde diferite tipuri de instrumente (chestionare, fişe de observaţii, ghiduri de interviu). Vor fi utilizate atât instrumente de autoevaluare, de evaluare (de către directorul şcolii şi grupul de lucru la nivelul şcolii), cât şi de evaluare externă (inspectori şcolari).
 Monitorizarea activităților proiectului   se va realiza prin observarea sistematică, produsele rezultate în urma activităţilor desfăşurate(desene, postere, pliante,panou,afişe), chesionare, diploma.
 
Suhari Carolina,  coordonator   de  proiect;
Responsabilități:                                                                    
-asigurarea implementării cu succes a proiectului și coordonarea   întregii echipe; 
-asigurarea  comunicării cu finanțatorul și partenerii;
-respectarea  obligațiilor contractuale și celor din acordurile de parteneriat;
-pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
-punerea în practică și coordonarea activităților în cadrul proiectului, supervizând formatorii și alți colaboratori implicați;
-monitorizarea în timp a progresului realizat față de obiectivele propuse și redactarea rapoartelor;
-rezolvarea problemelor apărute în rezolvarea proiectului;
-evaluarea impactului proiectului și comunicarea rezultatelor   finanțatorului și partenerilor;
Asistent de proiect, Clim Carolina
-Asigură colaborarea  între stagiari și formatori;
-asigură legătura permanentă între stagiari și echipa de proiect;
- Coordonează activitățile elevilor, alături de formator;
-Colaborează cu echipa de proiect și formatorii în realizarea materialelor informative, asigurând acuratețea informației;
- Gestionează postarea permanentă a activităților realizate.site-ul www.scoalamarculesti.info  , Facebook, Yutoube, etc.
-participă obligatori la toate ședințele desfășurate în cadrul proiectului.
Responsabil de monitorizarea funcționării proiectului este coordonatorul de proiect, fiind  ajutat de asistent. Ei vor întocmi planuri lunare opraționale ale activităților ce urmează a fi derulate: acțiunea, perioada de realizare, responsabil, indicator de performanță, forma de raportare. Regulat, o dată în săptămână se vor desfășura ședințe ale echipei de proiect, unde se vor discuta cele realizate și ce urmează a fi efectuat în următoarea săptămână. Întâlnirile și discuțiile cu beneficiarii/partenerii proiectului vor avea loc înainte de activitățile preconizate. După fiecare activitate va fi postată informația pe rețele sus-menționate; vor fi elaborate rapoartele către donatori, conform rigorilor solicitate. Vizibiliatea despre donatorul de proiect se va efectua prin amplasarea a 3 panouri  lucrative cu 4 casete în localitățile: or.Mărculești, s.Băhrinești, s.Prajila.
Formatorii, după desfășurarea sesiunilor, vor prezenta obligatoriu: proiectele didactice de lucru cu elevii, raport narativ despre activitate: denumirea activității, locul și data desfășurării; rezultate, surse de verificare, anexe, comentarii, constatări și lecții învățate.
 
                                                                 
 
 1. Riscurile 
Descrieți care sunt impedimentele care pot afecta implementarea proiectului și ce măsuri veți întreprinde pentru a le preveni/diminua.
RiscAcțiuni de diminuare
Implicarea slabă a părinților în acest proiect
 
Părinții vor fi motivați prin faptul de a fi mai mult timp alături de copii lor, fiind implicați în activități comunitare. 
Implicarea slabă a elevilor în proiectElevii vor fi implicați în lecții interactive, alături de polițiști, formatori locali și naționali; Vor  avea parte de  legare de noi prietenii, dezvolarea stimei de sine, dezvoltarea creativității, lărgirea orizontului de cunoștințe, dezvoltarea competențelor de comunicare și colaborare; câștigarea de noi mențiuni, diplome; note în creștere la disciplinile școlare.
 
 
 
 1. Durabilitatea proiectului 
Explicați cum vor continua activitățile proiectului după încheierea acestuia?
 
Sustenabilitatea proiectului se va realiza prin:
 • monitorizare ritmică lunară și sprijinirea psihopedagogică a elevilor cu părinți care se află în situații familiale speciale;
 • diseminarea în cadrul școlii ale acelor metode de succes utilizate de alte școli și preluate din cursuri de formare pentru prevenirea și combaterea  furtului și plagiatului;
 • materializarea rezultatelor proiectului prin realizarea unui CD;
 
 
 1. Lista de verificare
Vă rugăm să vă asigurați că dosarul de proiect este complet, utilizând lista de mai jos:
 
 • Formularul de Aplicare 
 • Bugetul proiectului
 • CV-ul coordonatorului de proiect/profesorului responsabil
 • Dovada parteneriatului (dacă se aplică)
 
 
 
 

Scrie un comentariu

Aceasta va ajuta la dezvoltarea blogului, aprecierea autorului și la analiza părerilor!

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Comentarii: 0