UE/ Planificare participativă la Mărculești.
Pe data de 6 mai, a.c, în incinta Gimnaziului ,,V.Alecsandri”, or.Mărculești s-au desfășurat concomitent 3 ședințe de elaborare a planului startegic 2021-2026 cu implicarea elevilor, profesorilor, părinților, etc. 
AOPSÎ este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziul,,V.Alecsandri”, or.Mărculești- un pas spre sănătatea copiilor”.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). 
Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
GIZ MoldovaMoldova Procore AO.md CASMED.moldovaInterviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...