În perioada 15.01.2021 – 22.01.2021  s-a desfășurat Săptămâna limbii și literaturii române. În această perioadă viața gimnaziului a fost plină de versuri și proză, Eminescu fiind oaspetele de onoare.
Activitățile au fost planificate și organizate de către profesoarele de Limbă și literatură română Gherman Irina și Revencu Maria,profesoara de educație muzicală Suhari Carolina,bibliotecara Rotari Tatiana.

Săptămâna s-a desfă­șurat într-o atmosferă plăcută, elevii demonstrând inge­nio­zitate, spirit creativ și ta­lent actoricesc, arătând un mare interes pentru cel care a intrat în eternitate prin ope­ra sa pe care adesea ui­tăm să o per­cepem, poate, la adevărata ei valoare.
Bibliotecara a organizat o expo­ziție de carte . O altă expoziție cu diverse mate­riale despre opera și viața Poetului nepereche a fost or­ganizată de ele­vi. Unii elevi înzestrați cu talent au participat la concursul de desen. Astfel, ei în desenele lor au pre­zentat creația eminesciană în diferite ipostaze: natura, dragostea, dorul.
Interesant a decurs ora de vizionare a filmului “Un bulgăre de humă”,clasa a VII-a,a VIII-a.  Elevii au fost antre­nați și într-un concurs literar, la care partici­pan­ții nu numai că au recitat fru­mos și cu suflet versuri, dar au şi înscenat  fragmente din operă. A fost o săptămână deo­sebită care a făcut ca poezia eminesciană să rămână me­reu vie în memoria fie­căruia dintre noi. 

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...