În scopul:
  • reducerii practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul 
educaţional; 
  • facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în 
mediul şcolar, inserabile şi în spaţiul social; 
  • sprijinirea și promovarea în continuu a climatului de colaborare, respect reciproc, colegialitate, amabilitate, încredere pentru a facilita creșterea calității didactice.
  • menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor
 persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice; 
  • ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali; 

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...