Concurs  național „Limba noastră – i o comoară”, ediţia a IV-a, octombrie – noiembrie 2020.
Din partea Gimnaziului ,,V.Alecsandri”, or. Mărculești, la etapa raională, au participat elevele din clasa a VI: Mangos  Andreea și Jalbă Alexandrina, care s-au învrednicit de mențiune.  Coordonatoarea, Dna Revencu Maria, profesoară de Limba și literatura română, le-a ghidat cu multă iscusință, împreună reușind să transpună  întrun videou Istoria Limbii Române. Ne bucurăm pentru rezultatele distinse obținute!

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...