La început de februarie în Gimnaziul ”V.Alecsandri” s-au desfășurat un șir de activități educative.
Scop: de informare a elevilor/elevelor din gimnaziu despre procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a parcursului european al țării.
Obiective:
    Încurajarea atitudinilor pozitive ale elevilor de înțelegere și toleranță față de opiniile, convingerile, ideile, stilul de viaţă al oricărui cetățean european;
    Dezvoltarea conştiinţei identităţii cultural europene a elevilor, în întreaga sa diversitate;
    Înţelegerea prezentului prin aflarea trecutului, dezvoltarea conștiinței europene;
    Totodată elevii s-au implicat activ în Concursul național de eseuri și desene  ”Cum văd eu Moldova Europeană”. Lista elevilor premianți din calsele I-IX, la etapa locală: 
 
În luna ianuarie 2024 elevii Gimnaziului ”V.Alecsandri” au participat la Concursul internațional COMPER, ediția 2024. Ei au avut posibilitatea să își testeze cunoștințele la disciplinele școlare Matematica; Limba și literatura română.
Scopurile concursului au fost:

– evaluarea extrașcolară a competențelor la diferite discipline școlare prevăzute în standardele din programele școlare în vigoare; 

– dezvoltarea competențelor specifice literației digitale;

 – dezvoltarea spiritului competitiv.

Elevilor premianți li s-au decernat diplome de gradul I; II;III și mențiune.
Administrația instituției aduce mulțumiri profesorilor- coordonatori COMPER: Plugaru Natalia, Balan Aurica, Vangheli Aliona, Tintiuc Lilia, Popescu Ana, pentru motivarea elevilor spre rezultate frumoase și un proces educațional de succes. 

Listele elevilor premianți:

 


 

 În luna ianuarie 2024 în Gimnaziul ”V.Alecsandri” au derulat un șir de activități interactive din cadrul Decadei Istoriei.  Dna Nagrineac Svetlana și Cobîlaș Liudmila, profesoare de istorie, au desfășurat Concursul de desene ”Eu desenez PACEA” pentru elevii claselor 1- 9. Totodată, pentru a promova schimbul de experiență pedagogică, în această perioadă lecțiile de istorie din 23 și 25 ianuarie la clasele a VII și a VIII, au fost lecții publice, la care au asistat mai mulți profesori. Pe parcursul orelor s-a pus accentul pe strategii și metode didactice interactive, cât și pe individualizarea procesului instructiv. 
     Mai în jos atașăm rezultatele pentru concursul de desene ”Eu desenez PACEA”:

   În contextul  proiectului educațional STEAM ”Voci ale Toleranței: Împreună împotriva Uitării”, în care s-au implicat instituțiile școlare: Gimnaziul "Mihai Eminescu" or. Ghindești; Gimnaziu Vasile Alecsandri, or.Mărculești; Gimnaziul Coșernița; Gimnaziul Hîrtop, care derulează în perioada 22 - 31 ianuarie 2024. Coordonatoarea proiectului este D.Ana Palii, prof.de istorie din Hârtop.  Aspectele esențiale sunt activități de sensibilizare a elevilor și comunității cu privire la comemorarea victimelor Holocaustului.
 

În data de 22 ianuarie 2024, în incinta Gimnaziului ”V.Alecsandri” din or.Mărculești, s-a desfășurat prima sesiune a trainingului ”Dezbaterile ca instrument în munca de tineret pentru incluziune socială”. Aici s-au întrunit tineri din or.Mărculești, s. Mărculești, s.Lunga, s.Prajila, s.Putinești și or.Florești. Formatoarea Nagrineac Svetlana, împreună cu participanții au discutat aspecte ce țin de modalități de implicare civică a tinerilor; temeiul legal; barierele activismului, etc. 

  Cine dintre noi nu cunoaște, ori nu șoptește câteodată o poezie eminesciană? ”Somnoroase păsărele”, ”Codrule, codruțule”, ”Pe lângă plopii fără soți”- ne-au încălzit sufletele și  nu le vom uita în tumultul vieții.
  Elevii Gimnaziului ”V.Alecsandri” au avut ocazia să se implice activ în cadrul Decadei Limbii române, în diverse activități închinate corifeului literar.

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...