Despre AOPSÎ

Asociația Obștească a Părinților în Sprijinul învățământului a fost  fondată în a.2002 de un grup de părinți, profesori și elevi cu scop de a contribui la  promovarea și diversificarea  învățământului. Până în prezent  prioritatea noastră este de a  face  viața  mai  colorată și  interesantă  prin  implicarea  copiilor, adulților  și  seniorilor în  activități  instructiv-educative. Am  aplicat la un șir de proiecte pentru a  obține surse și a ne realiza obiectivele. Astfel suntem în colaborare cu un șir de Asociații Obștești din țară și din Europa. În anul 2016-2017 am câștigat finanțare de la Ambasada Germaniei pentru  implementarea  proiectului,,Deschiderea  unui  Atelier  Social"  în  Gimnaziul,,V.Alecsandri"or.Mărculești. În a.2018, grație DVV  International, or.Chișinău, cu susținere  germană, am desfășurat în incinta Gimnaziului,,V.Alecsandri,,or.Mărculești proiectul ,,Seniori activi la Puterea a Treia,, prin care am instruit  28 de seniori în arta cusătoriei, croșetării și  lemnăriei.

În a. 2019-2020, cu ajutorul diasporei evreiești din Izrael  și  Primăria Mărculești  lucrăm  la  renovarea  cimitirului  evereiesc din or.Mărculești și la  cercetări  istorice în domeniul Holocaustul din or.Mărculești.

 

Misiunea  AO  a Părinților în Spriginul Învățămîntului este de a  crea condiții optime pentru educarea  elevilor și părinților, societății civile, implicarea lor mai activă în viața socială și   prevenirea  marginalizării sau excluderii sociale  a  elevilor,  inclusiv a elevilor cu dizabilități și a elevilor aflați în situație de risc sau din familie socialmente vulnerabile, copiilor orfani  prin  oferirea  susținerii   financiare și  consolidarea bazei didactico- materiale a școlii, în vederea dezvoltării   aptitudinilor  creativ-artistice.

Viziunea  AO PSΠ este   a  unei  lumi  în  care  fiecare  copil  se bucură  de  toate  drepturile, fiind  axate  pe  valori  fundamentale: integritate, respect, șanse și  posibilități  egale de afirmare.

Scanarea  valorilor

 • Responsabilitate  pentru  calitatea  serviciilor  acordate  beneficiarilor;
 • Abordare  inovatoare și  creativă  în  găsirea  soluțiilor  pentru  necesitățile  sociale;
 • Conlucrarea/promovarea și implicarea AO PSΠ și  APL Mărculești  în elaborarea și  acordarea serviciilor sociale;
 • Transparență, orientare spre performanță, respect prin diversitate, lucrul în echipă și spiritul de inițiativă;
 • Perseverență, cooperare, implicarea activă a beneficiarilor în activitățile echipei;
 • Modalități de a opera în mod transparent  și  eficient  pentru  a obține  încrederea  donatorilor;
 • Comunicare  deschisă pentru a oferi  beneficiarilor  cele mai  bune  servicii posibile.

 

Scopul  susținerea  materială și  ideologică a elevilor și profesorilor din L.T.,,V.Alecsandri,, prin contribuirea la  consolidarea bazei didactice a instituției, efectuarea  lucrărilor de reparație și întreținere a edificiilor,promovarea talentelor, crearea condițiilor  de dezvoltarea  a  aptitudinilor  creator-artistice  și  facilitarea  unui  învățământ de calitate  conform standardelor de performanță , implicare în diverse proiecte și atragere de fonduri în susținerea activismului copiilor.

 

Obiectivele:

 1. Acordarea  sprijinului material pentru  consolidarea  bazei didactico-materiale a instituției, elevilor dotați, promovarea talentelor, crearea condițiilor  de  dezvoltarea  a  aptitudinilor  creator-artistice, perfecționarea  cadrelor  didactice, efectuarea  schimbului  de  vizite  reciproce și stagieri  ale pedagogilor și  elevilor sub formă  de burse, sponsorizări, achitarea  deplasărilor, etc.
 2. Ajutorarea materială a copiilor din familii socialmente vulnerabile și a copiilor orfani și rămași fără tutela părinților, a elevilor cu dizabilități.
 3. Contribuie la procurarea  literaturii  și  a materialelor  didactice, mobilierului necesar pentru asigurarea  procesului educațional.
 4. Contribuie la efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere  a  edificiilor instituției de învățământ.
 5. Implicarea în  diverse proiecte investiționale și educaționale, la nivel local, regional, național și internațional  cu scop de atragere de fonduri extrabugetare  pentru  amplificarea activităților AO PSÎ.

 

 

 

Pe  parcursul  desfășurării  activității  AO  PSΠ a  fost  implicată cu  succes  în  următoarele  proiecte  investiționale și educaționale:

 

 1. Proiectul,,Salvarea  și  prosperarea  neamului  prin sănătate,,,  început  pe data de 05.08.2008  și  finisat  pe data de 28 februarie 2009.  Cu finanțare  de  IREX/CPP, USAID  în sumă de 20000,00 dolari SUA. A fost  reparată  cantina  și  sala festivă din liceu; au fost  create  parteneriate durabile  între liceu-APL-APP,care  participă activ  la soluționarea   problemelor comunitare.
 2. Proiectul,,Reparația  L.T.,,V.Alecsandri,, anul 2010- 2011, cu finanțare  de la FISM.  Au fost schimbate ușile și ferestrele  de la cele 3 etaje ale edificiului.

A fost pavată curtea școlii.

Au fost amenajate WC-uri în interiorul școlii.

A fost reparat acoperișul.

                                           3)Proiectul ,,Atelier  social,, anul 2016, grant oferit de Ambasada Republicii Federale Germania, în sumă de  164,245 lei. Au fost amenajate două ateliere: unul de cusătorie cu 6 mașini de cusut, mobilă, țesături,etc și un atelier de traforaj și pirogravură. La aceste ateliere au acces toți doritorii din cele 4 comunități s.Mărculești, s.Băhrinești, s.Prajila , s.Lunga. Au fost cusute 6 costume naționale și costume pentru Moș Crăciun și Crăciunița.

                                           4) Proiectul  educativ,,Biomasă și energie regenerabilă,,anul 2017-2018 în  parteneriat  cu  IȘE or.Chișinău și grădinița ,,Andrieș,,or.Mărculești. Au fost desfășurate  vebinare  cu participarea a 30 școli din Republica Moldova, unde și-au împărtășit experiența despre inovațiile ecologice. Elevii echipei participante au beneficiat de  foi de odihnă la tabără, unde au fost vizitați de Pirkka Tapiola, șeful Delegației Uniunii Europene în R. Moldova.

5) Proiectul   ecologic ,,Salvează Râul,, anul 2017-2018. Echipa de copii au cercetat râul Răut, starea sa ecologică și ambientul râului.

 

 

6) Proiectul,,Seniori Activi la Puterea aTreia,, anul 2018, cu ajutorul financiar al DVV International Moldova;

-Dezvoltarea  competențelor  în arta  croitoriei/cusătoriei, broderie/croșetare, prelucrarea lemnului la 28 seniori  din 5sate a zonei  Mărculeşti, în următoarele 5 luni.

-Formarea abilităților  antreprenoriale la 25 seniori  din 5 sate a zonei  Mărculeşti, în următoarele 5 luni.

7. Proiectul național,,Bunicii grijulii", anul 2017-2019, în parteneriat cu Poliția raională Florești și implicarea  seniorilor(persoane în etate) în traversarea securizată a străzii de către copii când merg spre școală și viciversa.

 

ORGANIGRAMA   AOPSÎ:
 
 Președinte — Revenco Rada;
Secretar —  Nagrineac Svetlana.

Organul de conducere:  Consiliul de Administrație  în următoarea  componență:

 1. Revenco Rada – președinte;
 2. Nagrineac Svetlana – secretar;
 3. Gherman Irina – membru;
 4. Spoială  Zinaida  - membru;
 5. Rotari  Tatiana – membru.

Organul de control: Comisia de  Cenzori(Cenzorul) următoarele  persoane:

 1. Scutaru Stela;
 2. Suhari Carolina;
 3. Chetraru Ludmila.
Dna  Revenco  Rada,  este  împuternicită  să  reprezinte  Asociația în  toate  instanțele  pentru a  îndeplini  formalitățile  de  înregistrare.

Interviu

Apreciază noul web-site

Alte interviuri...